سندیکای صنعت مخابرات ایران از سال 1377 با هدف تشکل بخشیدن به تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و ايجاد شرايط متوازن و رقابتي در جهت افزايش اثربخشی سرمایه گذاری های انجام شده، ساماندهي فعاليت اعضا، - بهبود كيفيت توليد و  ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط، - ارائه خدمات مشورتي و حقوقي، - جلوگيري از ايجاد رقابت هاي ناسالم، - همکاري با سازمان هاي ذيربط، - تدوين استانداردها و آيين نامه ها، - ارتقاي دانش فني - به هنگام نمودن اهداف قانوني شکل گرفت

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت مخابرات ایران می باشد