اینجا هستیدSkip Navigation Links

نام شرکت alaee
مدیر عامل alaee

نام شرکت آرین ماهواره
مدیر عامل رسول شوبیری

نام شرکت اتصال صنعت میانه
مدیر عامل محمد جابری

نام شرکت اخترافشان
مدیر عامل محمودهاشمی

نام شرکت ارتباطات پویای ژرف نگر
مدیر عامل حسین سرعتی

نام شرکت ایران سولار
مدیر عامل احمد توکلی

نام شرکت ایران سیستم
مدیر عامل امیرحسین شکوری مقدم

نام شرکت ایرانیان رایان شرق
مدیر عامل کاوه نظامیوند چگینی

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت مخابرات ایران می باشد